Hopp til hovedinnhold

Artikler

Åpenhetsloven - menneskerettighetslov for næringslivet

2023-03-09

Formålet med åpenhetsloven er å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i globale leverandørkjeder knyttet til produksjon av varer og tjenester. Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheten håndterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Virksomheten bør vurdere å gi et medlem av ledelsen ansvaret for å følge opp lovens krav.

Last ned Åpenhetsloven som PDF

Avhendingsloven

2022-11-07

Bakgrunn

Avhendingsloven regulerer selgers og kjøpers rettigheter og plikter ved kjøp og salg av fast eiendom. Fra 1. januar 2022 ble flere bestemmelser i loven endret. Artikkelen gir en oversikt over de mest sentrale bestemmelsene i loven, samt de viktigste endringene.

Last ned artikkelen som PDF

Ny arvelov

2020-08-08

Bakgrunn
Ønsket om en ny arvelov er blant annet begrunnet i at de tidligere lovene begynte å trekke på årene. Den gamle arveloven var fra 1972 og den gamle skifteloven fra 1930. Mye har endret seg siden den tid. Vi lever lenger og har større formuer som skal fordeles når vi en gang faller fra. Samboerskap fremfor ekteskap og barn i “flere omganger” er mer vanlig. Videre har vår oppfatning av hva som er rettferdig endret seg noe med årene. I tillegg hadde de gamle lovene en språkbruk som ikke alltid er enkel å forstå.

Det har vært en sentral målsetting med den nye loven at den skal være enklere å forstå.

Ole Morten Huseby
omh@forsberglaw.no

Last ned artikkelen som PDF

Temahefte om Nedbemanning / rasjonaliseringsoppsigelser

Utarbeidet av Advokatfirmaet Forsberg DA i november 2010.

Last ned temahefte som PDF