Hopp til hovedinnhold

Kompetanse

Hvordan vi arbeider
Vi legger vekt på at veien fra klienten til advokaten skal være kort, og at klienten kan regne med at han vanligvis kan forholde seg til én advokat. Klienten blir ikke rutinemessig møtt med et omfattende apparat med et team av advokater selv om det av og til er hensiktsmessig at mer enn én advokat arbeider med saken.

Samtidig er det en fordel for våre klienter at vi samarbeider nært med hverandre på uformell basis, slik at vår samlede erfaring og kunnskap kan komme til nytte i den enkelte sak. Vi samarbeider også med revisorer, takstmenn og andre rådgivere i saker hvor det er hensiktsmessig.

Områder vi arbeider særlig mye med
Vi har omfattende erfaring med skatterettslige spørsmål, ikke minst i tilknytning til fusjoner, fisjoner og omdannelser samt transaksjoner og generasjonsskifter. Videre arbeider vi mye med selskapsrett, mellommannsrett (agentur-, franchise- og distribusjonsrett), arbeidsrett og generell kontraktsrett.

Generell bistand innenfor forretningsjuss
Vi har også lang erfaring med bistand innenfor generell forretningsjuss og gir bl.a. bistand innenfor følgende andre forretningsjuridiske områder:

  • Entreprise
  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Ansvarsforsikring
  • Prosedyre
  • Kjøp og salg av virksomheter
  • Offentlige anskaffelser
  • Avgiftsrett
  • Konkurranserett