Hopp til hovedinnhold

Maj Hines

Mobil: +47 97 08 56 96
Email: mh@forsberglaw.no
Cand. jur. 1999. Advokatbevilling 2010. Partner i Forsberg fra 2024. Executive MBA i Strategisk ledelse ved NHH Norges Handelshøyskole 2023. Bred erfaring som forretningsadvokat innen skatte- og avgiftsrett, kontraktsrett, fast eiendom, oppkjøp, due diligence, IT-kontrakter, finansiering, plan- og bygningsrett og kontrakter i næringsmiddelbransjen. Særlig omfattende erfaring med komplekse og uklare spørsmål innen merverdiavgift. Maj er videre en erfaren foredragsholder og forfatter av flere lovkommentarer i Karnov lovkommentar, veileder ved masterprogrammet på BI, sensor ved Høyskolen i Innlandet og medlem av fagutvalget for skatterett i Juristenes Utdanningssenter, JUS. Hun har også erfaring som styreleder og styremedlem og er medlem av en tenketank for utvikling av anbefalinger for godt styrearbeid.

Tidligere erfaringer

Senioradvokat i Wiersholm, Grette og EY. Advokat innen skattepolitikk og næringsjus i NHO. Lederstillinger i Skatteetaten. Omfattende erfaring med undervisning og foredrag. Tidligere medlem av Skatteklagenemnda og Banklovkommisjonen.

Språk

De skandinaviske språk, engelsk og noe tysk.