Hopp til hovedinnhold

Tilbake
Nyhetsbrev januar 2024

Maj Hines ny partner

Vi er svært glade for å kunne meddele at advokat Maj Hines tiltrådte som ny partner i Advokatfirmaet Forsberg DA fra 1. januar. Hun kommer fra stilling som underdirektør i Skattedirektoratet og har en Executive MBA i strategisk ledelse ved NHH Norges Handelshøyskole.

Maj er en anerkjent og erfaren advokat som vil tilføre firmaet sentral spisskompetanse innen merverdiavgift og supplere firmaets fagkunnskap med sin gode erfaring innen fast eiendom, kontraktsrett og transaksjoner. Hun har omfattende erfaring som forretningsadvokat fra EY, og som senioradvokat i Wiersholm og advokatfirmaet Grette. Maj er også en erfaren foredragsholder og forfatter av lovkommentaren til flere lover i Karnov lovkommentar. Hun er også veileder ved masterprogrammet på BI og sensor ved Høyskolen i Innlandet.

Fra tidligere har Maj lang erfaring med skatte- og næringspolitisk arbeid i NHO. I tillegg til formell lederutdannelse har Maj operativ ledererfaring fra offentlig virksomhet og erfaring fra skatteforvaltning. Som selvstendig næringsdrivende har Maj erfaring med IT-kontrakter og finansiering, plan- og bygningsrett i kommunal virksomhet og kontrakter i næringsmiddelbransjen. Hun har også erfaring som styreleder og styremedlem og er medlem av en tenketank for utvikling av anbefalinger for godt styrearbeid. Maj vil fortsatt påta seg styreverv fremover.

Maj har publisert en rekke fagartikler i bl.a. Tidsskrift for eiendomsrett og Tidsskrift for skatterett og i dagspressen.

Gå til kontaktinfo