Hopp til hovedinnhold

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev april 2024

 • Vern mot produktetterligning etter markedsføringsloven
 • Avvikling av skattetrekkskonto – skatt betales samtidig med lønn
 • Skattemeldingen 2023
 • Produktsikkerhet ved bruk av kunstig intelligens
 • E-post fra tillitsvalgt var varsling – omplassering og krav om oppreisning
 • Råd ved utleie til offentlige leietagere
 • Hvordan oppfylle krav til kjønnssammensetning i styret i AS?

Nyhetsbrev januar 2024

 • Maj Hines ny partner

Nyhetsbrev november 2023

 • Begynn å tenke på styresammensetningen – nye regler i kraft fra 2024
 • Ikke nedsatt forsikringsdekning for skadelidtes medvirkning
 • Reduksjon kan være mulig, men det haster
 • Når er man habil og når er man inhabil?
 • Aksjonærskifte i eiendomsselskap utløste ikke forkjøpsrett
 • Kravet foreldet før klagebehandlingen var ferdig
 • Ny digital plattform gir raskere tilgang til kapital for kundene

Nyhetsbrev Mars 2023

 • Betaling via bank fritok privat kjøper for erstatningsansvar
 • Strengere regler for bemanningsforetak fra 1. april
 • Dyrt å benytte andres varemerker – også på internett
 • Forsøk på utbedring av mangel avbrøt ikke foreldelse av erstatningskrav
 • Hva hvis arveavgiften kommer?
 • Rett til digital deltagelse på generalforsamlingen
 • Bonusnekt etter oppsigelse ikke i strid med avtalelovens § 36
 • EU-forslag om erstatningsansvar for skader

Nyhetsbrev oktober 2022

 • Økt skatt på privat konsum i selskap utsettes, men kakseskatten er tilbake
 • Hva må du passe på ved utflytting og opphold i Norge?
 • Unngå bøter fra Datatilsynet – ta internkontroll på alvor
 • 300 000 i bot for langvarig bruk av ulovlig arbeidskraft
 • Regjeringen foreslår å forby eksklusive leieavtaler for dagligvarekjedene
 • Forslag om bl.a. skjerping av vernet for identiske foretaksnavn
 • Tidligere styreleder og daglig leder fikk 120 dagers fengsel

Nyhetsbrev juni 2022

 • Designrett: Full seier for Starco i sak om etterligning av felger
 • Gyldendal Rettsdata: Forsberg med ny mal for samboeravtaler
 • Handelsagenter trenger ikke å formidle ordren selv
 • Skjerpet skatt på privat konsum i selskap: Tilpasninger før 2023

Nyhetsbrev desember 2021

 • Skatteopplegget for 2022
 • EU: Forslag til nye regler om kunstig intelligens
 • Ulovlig innleie: Søksmålsrett for fagforeninger
 • Selvstendig rettsvernshevd hindrer kreditorekstinksjon
 • Erstatningsansvar selv om ansvar etter bustadoppføringslova er utløpt
 • Skjerpet krav til rettsvern ved «sale and lease back»

Nyhetsbrev nr. 3 / 2020

 • Rett til bonus: Likebehandling av innleid personell
 • Rekonstruksjon eller konkurs?
 • Styrets ansvar: Intet unntak i disse koronatider
 • For sen reklamasjon må påberopes før det er gått flere år
 • Ny veileder om overføring av personopplysninger
 • Ny norsk internasjonal arverett

Nyhetsbrev nr. 2 / 2020

 • Arveavgift: 2020 siste sjanse for skattefritt generasjonsskifte?
 • Fremtidsfullmakt: Legeerklæring ved opprettelse?
 • Fast eiendom: Unngå skattlegging ved fisjon
 • Ny lov om god handelsskikk – omsider
 • Kontraktshjelperansvaret: Ikke ansvar for hjelpers tingskade
 • EU-domstolen sier nei til «Privacy Shield»-overføring til USA
 • Ny arvelov

Nyhetsbrev om koronavirus / 2020

 • Permittering på grunn av koronavirus
 • Skatt og avgift – hjelp mot koronaproblemene
 • Koronaviruset – en force majeure-begivenhet?

Nyhetsbrev om GDPR / 2019

 • Gjeldende personvernregler – oppfyller virksomheten kravene?
 • Nytt ved innføringen av GDPR
 • Grunnleggende prinsipper for innsamling av persondata
 • Avvik og sikkerhetsbrudd kan bli kostbart
 • Avvik ved Heathrow Airport – behov for rutiner og opplæring
 • Ny dom fra EU-domstolen om felles behandlingsansvar
 • Ekstern revisjon for å sikre overholdelse av GDPR?

Nyhetsbrev nr. 1 / 2017

 • Dag Thorstensen
 • Jens I. Kobro
 • Kasper Aunan
 • Statsbudsjettet for 2018 – høyere utbytteskatt
 • Aksjesparekonto i statsbudsjettet: Overgangsregler forlenges ut 2018
 • Forslag til ny revisorlov: Skjerpede krav til kompetanse
 • Re integra: Ikke adgang til tilbakekall av aksept ved mislighold
 • Strengere personvern fra mai 2018

Nyhetsbrev nr. 2 / 2016

 • Statsbudsjettet: Skatteopplegget for 2017
 • Statsbudsjettet: Skatteendringene vi ikke fikk, men som kommer?
 • Erstatningsansvar for underkapitalisert AS
 • Vanskeligere for deltidsansatte å få fulltidsstilling
 • Vanntrykk i fjell ikke force majeure

Nyhetsbrev nr. 1 / 2016

 • Ole Morten Huseby ny partner
 • Konkurranseklausuler: Krav om redegjørelse og lønn
 • Nettoskatt på pokergevinster – fradrag for tap og innsats
 • Slutt på dokumentavgift ved skattefri omdannelse
 • Kjøp av AS med pant i selskapets eiendeler
 • Ny finansforetakslov

Nyhetsbrev nr. 1 / 2014

 • Revidert nasjonalbudsjett: Skattebetalernes rettsvern styrkes ​
 • Nei til avgangsvederlag for eneforhandler
 • Forslag om skjerpet skatt for deltagere i KS og IS
 • Ikke bundet av avtale etter signeringsforbehold
 • ConocoPhillips-dommen: Ikke skatt ved fisjon og etterfølgende aksjesalg

Nyhetsbrev nr. 2 / 2013

 • Heisløse sameiere i heisen
 • Mindre risikabelt å saksøke banken
 • Mva ved utleie: Særskilt registrering ikke lenger nødvendig
 • Flere kan bygge uten å søke

Nyhetsbrev nr. 1 / 2013

 • Enklere å ta ut utbytte
 • Reklamer klart og tydelig og i tide
 • Konkurransegebyr: Krav om klar sannsynlighetsovervekt for skyld
 • Enklere i aksjeselskaper
 • Skatt: Begrenset valgrett for aktive eiere

Nyhetsbrev nr. 2 / 2012

 • Statsbudsjettet: Skattefri omdannelse fra NUF til AS
 • Ny parkeringslov – slutt på gratis parkering?
 • Matinformasjonsforordningen allerede i bruk
 • Aksjer eller obligasjoner – konvertering gir skatt
 • Snevrere goodwill-begrep i helsesektoren

Nyhetsbrev nr. 1 / 2012

 • Gjenferd ble for svevende for retten
 • Maksgrense for personskadeerstatning
 • Fotballklubber må budsjettere realistisk
 • Ordinær generalforsamling – fristen nærmer seg

Nyhetsbrev nr. 4 / 2011

 • Strengere håndhevelse av offentlige anskaffelser
 • Alta kommune ansvarlig for kloakksøl
 • Billigere å gjennomføre enkelte fusjoner
 • Revisorlovens virkeområde foreslått utvidet
 • Høye skatter og korte frister

Nyhetsbrev nr. 3 / 2011

 • Strammer grepet om renholdsbransjen
 • Gjensidige: Aldersgrense på 67 er lovlig
 • Bustadoppføringslova – frist for dagmulkt
 • Ny interesse for firmahytter i utlandet
 • Brysomme lån fra aksjeselskap

Nyhetsbrev nr. 2 / 2011

 • Nye tiltak mot piratkopiering
 • Ingen angrerett ved kjøp på finn.no
 • Sommer, sol og panterett
 • 5100 kr i bot til arbeidsgiver ved unnlatt dialogmøte
 • Revisor meldte ikke krav – fikk ikke forsikring

Nyhetsbrev nr. 1 / 2011

 • Men villaklausulen var ikke død
 • Enklere skatteregler for fusjon og fisjon
 • Enklere aksjelov – lavere kapitalkrav
 • Husleieavtale kan være inngått før signering

Nyhetsbrev nr. 2 / 2010

 • Vant frem mot Oslo kommune
 • Gamle avtaler må endres
 • Rett og plikt til alkoholreklame?
 • Skummel skattevirkning av utleievirksomhet
 • ”Nettsideleverandør” tapte i forliksrådet

Nyhetsbrev nr. 1 / 2010

 • Fritaksmetoden gir ikke alltid fritak
 • Sportslige ambisjoner kan medføre konkurs
 • Har 62-dagersregelen kun betydning for skipsredere?
 • Forslag om likebehandling av utleide vikarer